GräsmattanHur får man grön gräsmatta?

För att få bästa resultat ska man klippa gräsmattan ofta. En gräsmatta med högre gräs bör först slås med lie eller klippas med en motorklippare. Annars snurrar långa strån in och fastnar i hjulaxeln. Börja alltid att klippa med högsta klipphöjden inställd.

Klippning av gräsmatta

• Använd alltid en gräsklippare med vassa knivar. För ett bra resultat är det viktigt att gräset skärs av och får fina snittytor.

• Klipp aldrig av mer än 1/3 av gräsets höjd.

• Försök alltid hålla gräset 4-5 cm långt, då blir gräsmattan tåligare.

•Underlätta klippningen genom att ge gräsmattan en tydlig och vacker form utan alltför mycket buskar och planteringar i själva gräsytan.Gödsling gräsmatta

• Gödsla gärna innan regn eller vattning.

• Under vår och sommar kan det vara bra att kvävegödsla gräsmattan några gånger med till exempel hönsgödsel.

• Undvik gödsling med kvävegödsel efter mitten av juli då gräset börjar förbereda sig för vintern.

• Använd gärna en gräsklippare med mulcherkniv som finfördelar det klippta gräset och återger det som näring till gräsmattan.


Mossa och ogräs

•  Mossa undviker man bäst genom att hålla gräsmattan i bra skick rent generellt, då kan den besegra det mesta av mossan av egen kraft.

• Tänk på att mossa älskar fukt och växer bäst i skuggan. Välj därför grässorter som tål skugga. Gödsla även gräsmattan och håll jorden i god form med hjälp av gräsklipp.

• På vissa platser kan det vara bättre att ersätta gräset med en skuggtålig perenn.

• Ogräs rensas effektivast bort för hand.

• Kom ihåg att allt ogräs inte behöver vara fult. Sorter som teveronika, tusensköna, röllika och vitklöver blommar fint och är inte så aggressiva.

• Gamla gräsmattor med kompakt jord kan behöva luftas med hjälp av vertikalskärning för att öka gräsets konkurrenskraft mot mossa och ogräs. Vertikalskär dock inte för tidigt på våren, vänta tills du har klippt gräset tre gånger.

•Är gräsmattan gammal och enbart innehåller mossa och ogräs är det lika bra att börja om från början och anlägga en ny gräsmatta.De olika säsongerna i trädgården

Våren: Var lite varsam med gräsmattan på våren. Låt den torka upp ordentligt, börja växa och bli grön innan vertikalskärning, vårstädning och fotbollsmatcher kan börja. När gräset börjar bli långt, över 5 cm, är det dags att börja klippa, men tänk på att inte klippa för kort. I regel bör gräset klippas 1-2 gånger per vecka under våren. Kratta inte gräsmattan förrän den är riktigt grön. När den är grön skall du kratta bort dött material och mossa så att mattan får frisk luft och solljus. Gödsla med ett gödsel som består av mycket kalium.

Sommar: När den riktiga sommarvärmen kommer minskar tillväxten och då behöver gräsmattan inte klippas lika ofta. För att undvika en torr och brun gräsmatta bör den få en ordentlig rotblöta ungefär en gång i veckan för att bli tåligare och grönare. Vattna på kvällen så att inte vattnet avdunstar direkt. Man bör inte klippa kortare än 4 cm, korta gräsmattor är nämligen känsligare för slitage och uttorkning.

Höst: Inför hösten/vintern bör klipphöjden vara cirka 4-5 cm. Tänk även på att inte lämna tjocka lager av löv på gräsmattan inför hösten eftersom dessa kan kväva gräset. Det är viktigare att kratta och få upp allt på hösten än vad det är att göra det på våren. Ett annat sätt att låta löven komma till nytta är att finfördela dem med en mulchergräsklippare och låta dem ligga kvar på gräsmattan som jordförbättring. Maskarna fixar resten.

Under hela året är det bra att sanda och lufta gräsmattan så den är frisk och klarar ev. problem under vintern.

Gräsmattan


När skall man sluta klippa gräset?

Vid den så kallade invintringen ska man förbereda sin gräsmatta på vintervila. Som tidigare nämt så bör gräset vara en ca 5 cm högt inför vintern. Klipp gräset sista gången med en högre inställningen på gräsklipparen än tidigare och (detta är viktigt) kratta upp allt gräs och övrigt som t ex löv om du vill slippa svamp i gräsmattan. När gräsmattan inte växer längre så är det alltså dags att sluta klippa. Jorden är hetare och fuktigare på hösten så det passar bättre nu än på våren att så gräs om det skulle behövas. Ja om du inte bor för långt upp i norr vill säga. 


När slutar den växa då? Jo gräsmattan slutar att växa vid ca +8 grader och då passar det bra att sluta klippa. OBS viktigt! När frosten kommer på natten ska man absolut inte klippa gräsmattan längre. Gödsla gärna med fosfor och kalium som det är lite kväve i. Gödsel som består av mycket kalium är bra eftersom det stärker mattan. Allt för att undvika frostskador. Du behöver inte gödsla med kvävefattigt gödsel men du skall absolut sluta gödsla med kväverikt gödsel eftersom gräsmattan skall inte uppmuntras till att växa. Gräsmattan behöver vila över vintern. Försök att unvika att gå på gräsmattan efter frosten.

Tillbaka till toppen >>>